Zwolnienia L4 online dla kierowców zawodowych– sprawdź jak najprościej je uzyskać

Zwolnienia L4 online to zagadnienie bardzo często wyszukiwane w Internecie. Zwolnienia lekarskie przysługują wszystkim osobom, które posiadają aktualne ubezpieczenie zdrowotne, dlatego warto wiedzieć jakie obowiązki i przywileje wynikają z tego tytułu. Bardzo ważnym aspektem poruszanym podczas zagadnienia zwolnień lekarskich jest sposób ich pozyskiwania. Obecnie chorzy pacjenci poszukują jak najwygodniejszych metod. Szczególnie teraz, podczas panującej pandemii, istotna jest możliwość pozostania w domu i uzyskania zwolnienia przy wykorzystaniu nowych technologii, takich jak Internet czy konsultacja online. W dzisiejszym artykule przedstawiamy czym jest zwolnienie lekarskie i co należy zrobić, aby otrzymać urlop chorobowy, a także odpowiadamy kto i kiedy takie zaświadczenie może wystawić.

Czym jest ZLA?

Zwolnienia L4 online to dokumenty potwierdzające tymczasową niezdolność pracownika  do wykonywania pracy. Tego typu zaświadczenia są obsługiwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osobami uprawnionymi do wystawiania zwolnień są lekarze. Od 2018 roku zwolnienie lekarskie są wystawiane jedynie w formie elektronicznej. Dzięki zastosowaniu nowych technologii wystawione przez lekarza zaświadczenie można mieć do wglądu zaraz po jego wygenerowanie. Ponadto, elektroniczne zwolnienie charakteryzuje się dużo większą, niż jego papierowa wersja, wygodą – zaświadczenie można uzyskać nie wychodząc z domu, a często nawet nie ruszając się z łóżka. Co więcej, obecnie chory pacjent nie musi udawać się z kopią zaświadczenia do miejsca pracy ponieważ praca pracodawca automatycznie otrzymuje dostęp do wygenerowanego zwolnienia. Takie rozwiązanie oszczędza czas i umożliwia skupienie się choremu pacjentowi na leczeniu, a tym samym powrocie do zdrowia i pełni sił.

Kto może je wystawić?

Zwolnienie lekarskie może być wystawione przez każdego medyka, który posiada stosowne uprawnienia. W tym celu należy udać się do gabinetu i poddać się badaniu. Można skorzystać również z bardziej nowoczesnych metod. Obecnie bardzo popularne są wizyty lekarskie, które można odbyć bez wychodzenia z domu. W trakcie pandemii wyraźnie zwiększono dostępność konsultacji online czy wideo-spotkań z lekarzem. Warto wiedzieć, że powstaje również coraz więcej stron internetowych, które oferują wystawianie zwolnień lekarskich. Po przeprowadzeniu wywiadu lub wypełnieniu stosownej ankiety, lekarz zdecyduje, czy zwolnienie lekarskie jest w tej sytuacji zasadne. Jeśli nie będą istnieć żadne przeciwwskazania, e-zwolnienie zostanie automatycznie wysłane na konto pacjenta. Poinformowany zostanie również pracodawca, dzięki czemu pracownik nie będzie musiał fatygować się do miejsca pracy, jak miało to miejsce w przypadku tradycyjnych, papierowych zwolnień.

Przeczytaj również:  Dlaczego warto czytać specjalistyczne portale o samochodach?

Kiedy można uzyskać zwolnienia L4 online?

Zwolnienia L4 online mogą zostać wystawione jedynie w określonych przypadkach. Na co wziąć zwolnienienie lekarskie? Mogą uzyskać je osoby, które w wyniku choroby, jej objawów lub złego samopoczucia nie są zdolne do podjęcia i wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z pracodawcą. Podstawą do wystawienia zwolnienia może być również uraz powstały w wyniku wypadku, szczególnie podczas drogi do lub z pracy. Prawo do L4 ma także pracownik, który wymaga hospitalizacji. Wymiar zwolnienia lekarskiego, jakie przysługuje osobie zatrudnionej jest jasno określony. W ciągu roku kalendarzowego pracownik może skorzystać ze 182 dni L4. Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku pracowników chorych na gruźlicę oraz kobiet w ciąży. Takie osoby mają prawo do skorzystania z 270 dni zwolnienia lekarskiego w ciągu roku. W ciągu trwania zwolnienia, choremu przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. Oba świadczenia są wypłacane w wymiarze 80% podstawy, którą stanowi średnia pensji z ostatnich dwunastu miesięcy. Inny wymiar zasiłku otrzymają kobiety w ciąży oraz pracownicy, którzy doznali uszczerbku w drodze do lub z pracy. Takim osobom przysługuje pełne wynagrodzenie w trakcie trwania zwolnienia.

Czy zasadność zwolnienia może być skontrolowana?

W trakcie trwania urlopu chorobowego pracownik może spodziewać się kontroli przeprowadzonej przez upoważnione do tego celu jednostki. Może zrealizować ją Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub sam pracodawca. W trakcie takiej wizyty ocenie poddany zostaje stan zdrowia pacjenta i sposób respektowania zaleceń zawartych na zwolnieniu. W celu oceny stanu zdrowia pacjenta może również zostać powołana specjalna komisja lekarska, która dogłębnie zajmie się tą sprawą. W przypadku złamania reguł i wskazań lekarskich obowiązujących  podczas trwania L4 lub uzasadnienia, że stan pacjenta nie jest wskazaniem do urlopu chorobowego, pracownik może utracić przywileje przysługujące mu z tytułu zwolnienia. Zostanie on pozbawiony zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia, który dotychczas był wypłacany w wymiarze 80% podstawy. Pracownik zostanie również zobligowany do zwrócenia wcześniej otrzymanych rat zapomogi wraz z naliczonymi odsetkami.

Przeczytaj również:  Jak zarabiać na samochodzie? Kilka pomysłów

About Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Post
Domowy auto detailing - od czego zacząć?

Domowy auto detailing – od czego zacząć?

Next Post
jedzenie na podróż

Najlepsze pomysły na jedzenie na podróż

Related Posts

Jak zoptymalizować pracę pompy hydraulicznej w Ursusie C-360?

Pompa hydrauliczna jest niezwykle istotnym elementem w traktorze Ursus C-360, odpowiadającym za napędzanie różnych mechanizmów. Jej sprawność i wydajność mają bezpośredni wpływ na efektywność pracy maszyny. Dlatego warto zastanowić się, jak zoptymalizować działanie tej pompy. W tym artykule przedstawimy trzy istotne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, aby pompa hydrauliczna Ursus C-360 działała jak najlepiej.
Krzysztof
Czytaj Dalej